Özel Eğitime Yönelik Seminer ve Programlar

Özel Eğitime Yönelik Seminer ve Programlar

Özel eğitim ihitiyacı olan bireylerin kendilerine  ailelerine ve alan çalışanlarına özel psikoeğitisel seminer ve program desteği. Sağlanan imkan ve hizmetler detaylandırılacaktır.