Çocuk ve Yetiskinlerde Nöropsikolojik Testler

NÖROPSIKOLOJIK TESTLER

1.     Tarama Ölçekleri 

  1. Mini Mental Durum Muayenesi Testi (MMSE)

  2. Blessed Kısa Oryantasyon-Bellek-Konsantrasyon Testi (BOMC)

  3. Nöropsikiyatrik Envanter (NPI)

2.     Bellek Testleri 

    1.  Sözel Bellek

        a. Rey AVLT

        b.  WMS-R Sözel Alt Testleri

        c.  Öktem SBST

        d.  WMS Mantıksal Bellek Testi

        e.  California Sözel Öğrenme Testi

   2.  Görsel Bellek

        a.  WMS Görsel Üretim Alt Testleri

        b.  WMS-R Görsel Bellek Alt Testleri

        c.  Camden Bellek Testleri

        d.  Rey Karmaşık Şekil Testi

        e.  Üç Kelime Üç Şekil Testi

3.Dikkat ve Karmasık Dikkat (Yönetici İşlev) Testleri

        1.  Sayı Dizileri

        2.  Geri Sayımlar

        3.  Kategori Akıcılığı (hayvan isimleri sayma)

        4.  Harf Akıcılığı (KAS)

        5.  Meyve-İsim Testi

        6.  Luria Alternal Diziler Testi

        7.  Stroop Testi

        8.  İz Sürme Testi

        9.  Wisconsin Kart Eşleme Testi

       10.  Londra Kulesi Testi

       11.  Saat Çizimi Testi

4.Soyutta Düşünme Testleri  

        1.  WAIS-R Benzerlikler Alt Testi

        2.  Atasözü Yorumu

        3.  Raven Progresif Matrisler Testi

5.Dil Testleri 

         1.  Boston Adlandırma Testi

         2.  BDAE Kurabiye Hırsızlığı Kartı

6.Görsel Mekansal İşlevler Testleri (Karmaşik Görsel Algi ve Yapilandirma) 

         1.  Benton Yüz Tanıma Testi

         2.  Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi

         3.  Harflerle Oluşturulmuş Simultanagnozi Testleri

         4.  WAIS-R Küp Desen Alt Testi

         5.  Meşhur Yüzleri Tanıma Testi

         6.  Hooper Görsel Organizasyon Testi