Okul Dönemi Ebeveyn Akademisi

Okul dönemi ebeveyn akademisin amacı; akademik hayata geçişle birlikte çocuğun gelecek planlarını, ilgi ve yetenekleri , öğrenme biçimlerine yönelik  doğru yönetilmesini desteklemektedir. Diğer önemli amaç ise, ebeveynin, çocuğun psikolojik süreçleri,  eğitimi ve gelişimi üzerinde bilinçli, etkili, rol aldığını benimsemesini ve çocuğun sağlıklı kişilik yapısı oluşturmasında üstlerine düşen, dikkat edilmesi gerekilen kriterlerin farkındalığının sağlanmasıdır. Kendi çocukluk ve ebeveyn ilişkilerinden yola çıkarak önce kendi iç dinamiklerinin çözümlenmesi ve çocuklarına yapılacak negatif aktarımların önüne geçmek temel amaçtır. Okul dönemi artık çocuğun kişiliğinin, karakterinin oluşmaya başladığı, sorumluluklarının ve kendinin farkına vardığı bireyselleşme yolunda ilerlediği bir dönemdir.

         Okul dönemi ebeveyn akademisi  programı, öncelikle uzman psikologlar tarafından verilmek üzere çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi ve çocuk fizyolojisini desteklemek adına bir çok dalda uzman tarafından konularına ve branşlarına yönelik eğitim programları,  danışmanlıkları sunulmaktadır.